PowrótBACK

Generatory i mierniki poziomu

ZESTAW POMIAROWY LGM2002


Do pomiarów systemów cyfrowych xDSL i systemów analogowych

Parametry zestawu zostały potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez
Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej
W CIPT INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI

Pobierz kartę katalogowa: LGM2002.pdf

Cechy zestawu:
Widok zestawuPomiar selektywny i szerokopasmowy
Wysoka stabilność poziomu i częstotliwości
Pomiary symetryczne i asymetryczne
Automatyczna zmiana podzakresów
Programowe ustawianie konfiguracji
Przystosowanie do pracy w terenie
Zastosowanie

Zestaw jest przeznaczony do pomiarów eksploatacyjnych w analogowych przekrojach sieci. Uniwersalny system zasilania i duża dokładność pozwalają na wykorzystywanie go do pomiarów laboratoryjnych.

Charakterystyka zestawu

Zestaw pracuje w zakresie od 200 Hz do 1 MHz.
Autonomiczne zasilanie pozwala na całodzienną pracę w terenie w szerokim zakresie temperatur.
Zastosowanie procesora umożliwia sterowanie pomiarami i przetwarzanie wyników. Wyposażenie przyrządów w autokalibrację eliminuje potrzebę regulacji. Zestaw umożliwia synchroniczną pracę generatora z miernikiem z zachowaniem możliwości pracy indywidualnej. Automatyczne dostrajanie i śledzenie sygnału znacznie ułatwia wykonywanie pomiarów. Funkcję analogowej wskazówki spełnia graficzna linijka świetlna.
Główne zalety zestawu to bardzo dobre parametry techniczne zapewniające wysoką dokładność pomiarów, prostą obsługę i niskie koszty eksploatacji. Wyjątkowo wytrzymała i ergonomiczna obudowa pozwala na bezpieczną pracę w terenie.

Zestawienie parametrów - dane informacyjne

Generator LG2002

Wyjście generatora

W układzie symetrycznym

Impedancja wyjściowa
przełączana..............................~0 Ω, 150Ω, 600Ω

Tłumienność niedopasowania wyjścia:
dla 150Ω, 600Ω..........................................≥34 dB
Tłumienność asymetrii wyjścia...............≥46 dB

W układzie asymetrycznym

Impedancja wyjściowa
przełączana................................~0 Ω, 75Ω, 150Ω

Tłumienność niedopasowania wyjścia:
dla 75Ω, 150Ω.............................................≥34 dB

Poziom wyjściowy
Zakres dla wyjścia symetrycznego.................................-60 do +10 dB
Zakres dla wyjścia asymetrycznego.................................-60 do +3 dB
Ustawienie poziomu wyjściowego.......co 0.1 dB
Dokładność poziomu sygnału generowanego............................................±0.3 dB
Częstotliwość
Zakres częstotliwości wyjściowej....................................200 Hz do 1 MHz
Dokładność ustawienia częstotliwości.............................±3 x 10-5 × f ±1Hz
Stałość temperaturowa częstotliwości.................................±1 x 10-6 Hz/°C
Rozdzielczość nastawiania częstotliwości 1 Hz
Tłumienność II i III harmonicznej..............≥42 dB
Przestrajanie........płynne, nastawiane z LM2002


Miernik poziomu LM2002

Wejście miernika

W układzie symetrycznym

Impedancja wejściowa
przełączana...........150Ω, 600Ω, wysokoomowa

Tłumienność niedopasowania wejścia:
dla 150Ω, 600Ω..........................................≥34 dB
Tłumienność asymetrii wejścia..............≥46 dB

W układzie asymetrycznym

Impedancja wejściowa
przełączana...........75Ω, 150Ω, wysokoomowa

Tłumienność niedopasowania wejścia:
dla 75Ω, 150Ω...........................................≥34 dB

Zakres częstotliwości...........200 Hz do 1 MHz

Pomiar poziomu
szerokopasmowy..........................-60 do +20 dB
selektywny....................................-100 do +20 dB
Selektywność...........................................~100 Hz
Rozdzielczość wskazań poziomu............0.1 dB

Dokładność pomiaru poziomu

Szerokopasmowego
Dla częstotliwości 10 kHz
dla zakresu poziomów -30 do +20 dB.....±0.2dB
dla zakresu poziomów -60 do -30 dB....±0.35dB

Dla zakresu częstotliwości 200 Hz do 1 MHz
dla zakresu poziomów -30 do +20 dB.....±0.4dB
dla zakresu poziomów -60 do -30 dB......±0.5dB

Selektywnego
Dla częstotliwości 10 kHz
dla zakresu poziomów -60 do +20 dB.....±0.2dB
dla zakresu poziomów -100 do -60 dB....±0.3dB

Dla zakresu częstotliwości 200 Hz do 1 MHz
dla zakresu poziomów -60 do +20 dB.....±0.4dB
dla zakresu poziomów -100 do -60 dB....±0.6dB

Funkcje pomocnicze
Automatyczna i ręczna zmiana zakresu pomiarowego
Sygnalizacja przekroczenia zakresu
Automatyczne śledzenie częstotliwości
Sygnalizacja przesterowania

Dane ogólne dotyczące generatora i miernika poziomu

Zasilanie.....................sieciowo-akumulatorowe

Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym:

generatora...............................................ok. 8 godz.
miernika...................................................ok. 4 godz.

Gniazda pomiarowe:

symetryczne.....................................................CF3
współosiowe......................................DIN 1.6/5.6

Parametry zapamiętywane w konfiguracji
włączenie/wyłączenie sygnalizacji akustycznej, czas wyłączenia, rodzaj wyjścia/wejścia, impedancja wyjściowa/wejściowa, język.

Warunki klimatyczne
Zakres temperatur pracy....................0 do +40 °C
Przechowywanie i transport...........-20 do +55 °C

Wymiary(głęb.×szer.×wys.)..224×106/82×40mm

Masa.....................................................około 0.5 kg

PowrótStrona domowaGórae-mail