Powrót BACK

Synchronizowany przetwornik sygnału SPF2048

Przetwornik SPF2048 przeznaczony jest do wytworzenia z sygnału zegarowego o częstotliwości 2048 k Hz, sygnałów prostokątnych o częstotliwościach: 8448 kHz, 34386 kHz, 139264 k Hz, amplitudzie 2 Vpp / 75 Ω i wypełnieniu 1:1, służących do synchronizacji urządzeń PDH.
Uchyby częstotliwości sygnałów wyjściowych są równe uchybowi częstotliwości sygnału zegarowego.

Schematyczny widok przetwornika

ZOBACZ SCHEMAT BLOKOWY

Parametry techniczne

1 Sygnał wejściowy
- Kształt sygnału
- Częstotliwość
- Amplituda
- Impedancja obciążenia

prostokątny, wypełnienie 1:1
2048 kHz
2 Vpp ± 50%
75 Ω

2

Układ wejściowy

- Impedancja wejściowa niesymetryczna
- Gniazdo wejściowe


75 Ω ± 1%
BNC 75 Ω

3

Sygnały wyjściowe

- Krztałt sygnału
- Amplituda
- Szybkość narastania zbocza
- Niestabilność zboczy (jitter)
- Uchyb częstotliwościowy


prostokątny, wypełnienie 1:1
2 Vpp ± 10%
> 0,5 V/ns
< 100 ps
równy uchybowi częstotliwości sygnału wejściowego

4

Układy wyjściowe

- Impedancja wyjściowa niesymetryczna
- Impedancja obciążenia
- Gniazda wyjściowe dla każdego z sygnałów


75 Ω ± 1%
75 Ω
BNC 75 Ω

5

Zasilanie

Przyrząd jest przystosowany do zasilania z sieci
prądu przemiennego 230V i częstotliwośći 50Hz

6

Wymiary przyrządu

Wymiary przyrządu (wys.×szer.×głęb.)


196×100×80 mm

7

Masa przyrządu

Masa przyrządu wynosi około


1,8 kg

8

Warunki pracy

Narażenia środowiskowe
- wytrzymałość na suche gorąco
- wytrzymałość na zimno
- wytrzymałość na wilgotne gorąco
- zakres temperatur pracy+ 50°C ± 2°C; 8h
- 25°C ± 3°C; 8h
+ 40°C ± 2°C; 8h
0; + 20; + 40 oC

9

Bezpieczeństwo obsługi

Przyrząd spełnia wymagania I klasy
bezpieczeństwa obsługi wg PN-72/T-06500
Strona domowae-mail