Powrót BACK

Przetwornik częstotliwości wzorcowej 10MHz - DF10

Przetwornik częstotliwości DF10 przeznaczony jest do wytworzenia z częstotliwości wzorcowej 10 MHz (np. sygnał z odbiornika GPS typu HP 58503 A/B), sygnałów prostokątnych o napięciu +2Vp/50Ω dużej szybkości narastania i opadania, oraz małej niestabilności zboczy (jitter), o częstotliwości obniżanej skokowo (wstępnie i dekadowo) w stosunku (2; 3; 5) x (1; 10 .... 108) oraz 109, względem częstotliwości sygnału wzorcowego.
Przyrząd może służyć jako źródło częstotliwości wzorcowych w zakresie 0,01 Hz do 5 MHz lub wzorcowych przedziałów czasu w zakresie 200 ns do 100 s.

ZOBACZ SCHEMAT BLOKOWY

Parametry techniczne

1 Sygnał wejściowy
- Kształt sygnału
- Częstotliwość fwe
- Amplituda
- Impedancja obciążenia

sinusoidalny
10 MHz ± 2 MHz
1 Vpp (+15; -50%)
50 Ω

2

Układ wejściowy

- Impedancja wejściowa niesymetryczna
- Gniazdo wejściowe


50 Ω ± 1%
BNC 50 Ω

3

Sygnały wyjściowe

- Kształt sygnału
- Amplituda
- Szybkość narastania zbocza
- Niestabilność zboczy (jitter)
- Częstotliwość (dla fwe=10 MHz)


prostokątny o wypełnieniu 1:1
2 Vpp ± 10%
> 0,5 V/ns
< 100 ps
ustawiane skokowo w zakresie:
0,1 Hz do 5 MHz
przy podziale wstępnym: 1; 2; 3; 5
i podziale dekadowym: 1;10;102...108
oraz 0,01 Hz tylko przy podziale
dekadowym 109

4

Układ wyjściowy

- Impedancja wyjściowa niesymetryczna
- Impedancja obciążenia
- Ilość odseparowanych wyjść
- Gniazda wyjściowe


50 Ω +/- 1%
50 Ω
2
BNC 50 Ω

5

Zasilanie

Przyrząd jest przystosowany do zasilania z sieci
prądu przemiennego 230V i częstotliwości 50Hz

6

Wymiary przyrządu

Wymiary przyrządu (wys.×szer.×głęb.)


196×100×80 mm

7

Masa przyrządu

Masa przyrządu wynosi około


1,8 kg

8

Warunki pracy

Narażenia środowiskowe
- wytrzymałość na suche gorąco
- wytrzymałość na zimno
- wytrzymałość na wilgotne gorąco
- zakres temperatur pracy+50°C ± 2°C; 8h
-25°C ± 3°C; 8h
+40°C ± 2°C; 8h
0; +20; +40°C

9

Bezpieczeństwo obsługi

Przyrząd spełnia wymagania I klasy
bezpieczeństwa obsługi wg PN-72/T-06500
Strona domowae-mail