PowrótBACK

TESTER SYGNAŁÓW 2 Mbit/s - PP002

Widok

Przyrzad wycofany z produkcji.

Firma OPTOMEX swiadczy jedynie usługi serwisowe.


Zastosowanie

Tester służy do badania traktów PCM 30 i jest niezbędnym narzędziem dla instalatorów oraz obsługi systemów cyfrowych w przekrojach 2 Mbit/s.

Charakterystyka

Przyrząd zawiera nadajnik i analizator sygnałów cyfrowych przez co umożliwia wykonanie pomiarów na kierunku nadawczym i odbiorczym badanego traktu.
Tester wykonuje funkcje związane z kodem R2 sygnałowym i wieloczęstotliwościowym MFC oraz analizę kodu dwutonowego DTMF.
Oprogramowanie testera daje możliwość wyboru opcji wyświetlania komunikatów w języku polskim i angielskim.

Pobierz kartę katalogowa: PP002.pdf

Zestawienie parametrów - dane informacyjne

Nadajnik
 • Wytwarzanie sygnału o strukturze zgodnej
       z zaleceniem ITU G.732
 • Wprowadzanie do wybranego kanału słów
       kodowych odpowiadających sygnałowi
       sinusoidalnemu z zakresu od 200 Hz do
       3600 Hz z krokiem 100Hz, o poziomie z
       zakresu od +3 dBm do -60 dBm z krokiem
       1dBm
 • Wprowadzenie wzorcowych sygnałów
       testujących kodu R2 lub R1 do wybranego
       kanału
 • Modyfikacja wzorów synchronizacji ramki
       i wieloramki

  Wyjście nadajnika
  Parametry wyjścia nadajnika są zgodne z zaleceniem ITU G.703:
  Przepływność binarna.....2048 kbit/s ±50 × 10-6
  Kody liniowe..........................................HDB3, AMI
  Rodzaj wyjścia:
  - symetryczne, trójzłączowe............................CF3
  - niesymetryczne, typ złącza.......................1,6/5,6
  Impedancja wyjścia symetrycznego..........120 Ω
  Amplituda impulsów wyjściowych:
  - wyjście symetryczne........................3,00V ±10%
  - wyjście niesymetryczne..................2,37V ±10%
  Kształt impulsu zgodny z zaleceniem ITU G.703

  "DROP & INSERT"

  Istnieje możliwość dołączenia przyrządu w układzie "Drop & Insert" - włączenie testera szeregowo z sygnałem z możliwością analizy i modyfikacji odbieranego sygnału. • Analizator

 • Określenie maksymalnego i minimalnego
       słowa kodowego w wybranym kanale
 • Pomiar poziomu sygnału w wybranym
       kanale.
 • Pomiar stopy błędów w granicach 10-3÷10-5
 • Pomiar tłumienności linii 2Mbit/s w
       granicach 0 dB ÷ 40 dB
 • Podsłuch wybranego kanału za pomocą
       wbudowanego głośnika lub słuchawek
       zewnętrznych
 • Podglądanie dowolnej szczeliny czasowej
 • Rejestracja i wyświetlanie kodu R2 lub R1
       w wybranym kanale
 • Sygnalizacja braku sygnału, utraty
       synchronizacji ramki i wieloramki,
       przekroczenia stopy błędów 1 × 10-3
       (wg zalecenia ITU G.703), sygnalizacja AIS
       oraz AIS w szczelinach szesnastych.

  Wejście analizatora
  Obwody wejściowe analizatora spełniają zalecenia ITU G.703:
  Przepływność binarna.....2048 kbit/s ±50 × 10-6
  Kody liniowe..........................................HDB3, AMI
  Rodzaje wejścia:
  - symetryczne, trójzłączowe............................CF3
  - niesymetryczne, typ złącza.......................1,6/5,6
  Impedancja wejścia symetrycznego.........120 Ω
  Impedancja wejścia symetrycznego
  z sondą........................................................≥2,4 kΩ
  Impedancja wejścia niesymetrycznego
  z symetryzatorem..............................................75Ω
  Impedancja wejścia niesymetrycznego
  z sondą.........................................................≥1,5 kΩ
  Tłumienność niedopasowania dla wejścia
  120Ω i 75Ω w zakresie częstotliwości
  od 40 kHz do 2,5 MHz.................................≥20 dB
  Tłumienność asymetrii dla wejścia
  symetrycznego 120Ω i 2,4 kΩ w zakresie
  od 40kHz do 2,5MHz...................................≥30 dB
  Poziom pomiarowy analizatora.......0,1 V ÷ 3,0 V

 • Budowa
  Tester składa się z przyrządu pomiarowego mieszczącego się w dłoni oraz podstawki z wbudowanym zasilaczem - ładowarką.

  Dane ogólne dotyczące testera:
  Zasilanie........................................akumulatorowe
  Czas pracy.....................................................6 godz.

  Wymiary (głęb.× szer.× wys.)
  ..................................................210 × 100 × 60 mm
  Masa......................................................około 0.4 kg

  Wymagania klimatyczne
  Zakres temperatur pracy................-10 do +55 °C
  Przechowywanie i transport...........-25 do +55 °C

  Akcesoria
  Wyposażenie:
  1. Przewód pomiarowy symetryczny 120Ω/120Ω;
      długość - 1,0 m; typ - PR-006....................2 szt.
  2. Przewód pomiarowy niesymetryczny z
      symetryzatorem 120Ω/75Ω; długość - 1,0 m;
      typ - SM - 203................................................2 szt.
  3. Futerał przyrządu; typ: FP - 001 ................1 szt.

  Dostarczane na dodatkowe zamówienie:
  1. Sonda wysokoomowa symetryczna;
      Z > 2.4 kΩ
  2. Sonda wysokoomowa niesymetryczna z
      symetryzatorem 120Ω/75Ω; Z > 1.5 kΩ
  3. Przewód pomiarowy z separacją składowej
      stałej
  4. Przewód pomiarowy niesymetryczny z
      symetryzatorem 120Ω/75Ω i separacją
      składowej stałej.
  5. Sonda wysokoomowa symetryczna z
      separacją składowej stałej; Z > 2.4 kΩ
  6. Sonda wysokoomowa niesymetryczna z
      symetryzatorem 120Ω/75Ω i separacją
      składowej stałej; Z > 1.5 kΩ.

  PowrótStrona domowaGórae-mail